Instruktioner för rekommendatorer

Rekommendatoren skickar under ansökningstiden eventuella rekommendationer med anknytning till ansökan per e-post till adressen

asiamies@selimeskelin.fi

eller per brev till stiftelsens adress

Selim Eskelinin säätiö
c/o Ari Mäkelä
Mechelingatan 44 A 18
00250 Helsingfors.

Om rekommendationsgivaren skriver flera rekommendationer för Selim Eskelin stiftelsens stipendieansökningar, ber vi att han själv rangordnar sina rekommendationer i ordning.

Rekommendationer behandlas konfidentiellt: sökanden har inte rätt att få information om innehållet i rekommendationer som rör honom. Den sökande kommer dock på begäran att få bekräftat att rekommendationen har mottagits.

Förfrågningar besvaras av stiftelsens ombudsman

Ari Mäkelä
tfn: 050 544 7009
e-post: asiamies@selimeskelin.fi