Stiftaren

Selim Konstantin Eskelin föddes den 5 maj 1867 som klockarson i det östnyländska socknet Liljendal. Han följde sin fars fotspår, genomgick först klockar-organistskolan i Helsingfors och fortsatte därefter sina studier vid Helsingfors Musikinstitut. Redan som19-åring verkade Eskelin som t.f. klockar-organist i Helsinge och hade därefter fast anställning som klockar-organist först i Sibbo och sedan i Kristinestad. 

Då man år 1899 sökte klockar-organist till Kotka församling, var antalet sökande nitton. Kyrkorådet placerade enhälligt Selim Eskelin i första förslagsrummet "med beaktande av hans stora överlägsenhet". Han blev också vald till ämbetet, som blev hans livsverk. Han verkade i ämbetet ända till sin död, dock med undantag av åren 1913 - 1917, då han verkade som klockare i Hangö. Han tilldelades director musices-titeln år 1935.                                   

Selim Eskelin var kanske en aning originell, men tillika en sällskaplig människa med sinne för humor. Han var intresserad av musik och konst och understödde gärna ungdomens musiksträvanden. Han var också en infödd finansman och lyckades förkovra sin förmögenhet med lyckade fastighetsaffärer. I sitt privata liv var han sparsam.

Selim Eskelin ingick aldrig i äktenskap och kände sig säkert rätt så ensam på sina gamla dar. Han blev sjuklig och var tidvis tvungen att ta sjuk- eller tjänsteledighet. Han dog den 16 juli 1938 vid 71 års ålder. Hans grav befinner sig på kyrkogården i Pyttis.