Selim Eskelinin säätiö är en stiftelse som kantorn i Kotka, director musices Selim Konstantin Eskelin (1867 - 1938), genom sitt testamente har grundat. Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja studeranden vid Sibelius-Akademin.

Stiftelsen verkställer sitt ändamål genom att utdela stipendier och att uthyra bostäder åt studerande vid Sibelius-Akademin.

Stiftelsens styrelse fastställer årligen stipendiernas sammanlagda belopp. Ansökningstiden för stipendierna utgår årligen i mitten av oktober (se närmare: stipendierna> ansökning).

Stiftelsen äger i Tölö i Helsingfors sex lägenheter med sammanlagt tretton hyresrum.