Lediga bostäder

Just nu har vi inte lediga bostäder.

Förfrågningar: Stiftelsens ombudsman Ari Mäkelä t. 050 5447009 eller e-mail: asiamies@selimeskelin.fi.