Lediga bostäder

Päivärintagatan 3 B 33, rum III, 15 m2 celllägenhet i 3-personerslägenhet, blir ledig i slutet av november 2023. Hyra (inkl vatten och el) 485 €.

Eino Leino gatan 6 C 41 rum II, 20 m2 i 3-personerslägenhet, blir ledig i slutet av november 2023. Hyra (inkl. vatten och el) 405 €.

Förfrågningar: Stiftelsens ombudsman Ari Mäkelä t. 050 5447009 eller e-mail: asiamies@selimeskelin.fi.