Stipendier

Selim Eskelin stiftelsens stipendier 2023

Årets 2023 ansökningstid började 1.9. och slutade fredagen 13.10.2023 kl. 16. Summan av stipendier blir tillsammans 125.000 €.

Tack för ansökningar.

Selim Eskelin stiftelse beviljar årligen stipendier för studerande av Konstuniversitetens Sibelius Akademin  

Stipendiet är i första hand avsett att stöda studier och riktat främst till sångstuderande.

Stipendienämnden kan göra undantag från huvudregeln efter eget övervägande, då har det varit frågan om sådana studierna vid Akademien som indirekt stödjer sångkonsten, till exempel lied pianister, korrepetitör och körledarna.

Enligt Selim Eskelins testamente ”När stipendier tilldelas beaktas särskilt de studerande som är barn till medlemmar med knappa resurser i Suomen Kanttoriurkuriliitto rf, dess föregångare eller motsvarande svenskspråkig organisation.” Detta är dock inte en avgörande grund för att få stipend.

De beviljade stipendier har i genomsnitt varit 2 000 € – 6 000 € per stipendiat.

Stiftelsen har delat ut stipendier sedan 1974. Totalt antal stipendier och ansökningsperiod publiceras årligen i juni.