Verksamhetsprinciper

Enligt stiftelsens stadgar är stiftelsens syfte att

"med sina tillgängliga medel stöda begåvade studerande som studerar sång, orgel- och pianospel samt komposition vid Sibelius-Akademin med att bevilja dem stipendier samt med att grunda och upprätthålla ett hem för studerande vid Sibelius-Akademin."

Årligen utdelas stipendier till ett belopp, som stiftelsens styrelse vid sitt årsmöte fastställer. Ansökningstiden utgår årligen den 15 oktober. Ansökningarna behandlas av en stipendienämnd som består av medlemmar som utses av lärarkåren för Sibelius-Akademin, Finlands Kantor-organistförbunds förbundsstämma och styrelsen för Helsingfors stadsorkester. Stipendienämnden utser stipendiaterna och bestämmer stipendiernas storlek.

Av stiftelsens lägenheter uthyres möblerade rum till studerande. Vid uthyrningen tillämpas hyreslagen och de principer stiftelsens styrelse har godkänt. Hyresbeloppet följer de riktlinjer styrelsen fastställt.