Stiftelsen

Stiftelsens namn är Selim Eskelinin säätiö.

Stiftelsens företag- och organisationsnummer är 0116421-8.

Tillstånd till stiftelsens grundande har givits och dess stadgar har fastställts 11.10.1938.

Stiftelsen har antecknats i stiftelseregistret 18.11.1939.

Den senaste stadgeändringen har fastställts 26.10.2017.

Stiftelsen har rätt att emottaga donationer och testamenten.

Stiftelsens syfte att med sina tillgängliga medel stöda begåvade studerande som studerar sång, orgel- och pianospel samt komposition vid Sibelius-Akademin med att bevilja dem stipendier samt med att grunda och upprätthålla ett hem för studerande vid Sibelius-Akademin.