Hyrning av studentbostad

Om lediga rum kan man höra sig för hos stiftelsens ombudsman. Se även sidan Lediga bostäder.

En ny hyresgäst skall ge sina person- och studieuppgifter på en blankett i stiftelsens hemsida (se: blankett)

Ansökan kan lämnas till kön, men på grund av den låga omsättningen av hyresgäster kan vi inte ge några uppskattningar av väntetiden.

Hyreskontraktet göres för en viss tid eller tillsvidare. Hyrorna följer av styrelsen godkända riktlinjer. Hyrorna bindes vid levnadskostnadsindex och justeras under hyresförhållandet årligen från början av september.

Hyrorna inkluderar bruket av möblerna och utrustningen, internetförbindelse och en skälig elförbrukning. Av hyresgästen krävs hyresgaranti, som motsvarar en månadshyra. Garantin återbetalas till hyresgästen vid hyresförhållandets slut under förutsättningar som nämnes i hyreskontraktet.

Hyreskontraktet upphör automatiskt, om hyresgästen avslutar eller avbryter sina studier vid Sibelius-Akademin.

En ny hyresgäst skall ge sina person- och studieuppgifter på en blankett som kan kopieras från stiftelsens hemsida.