Ansökan om hyresbostad

Sökande
Studierna vid SibA
Studiernas uppskattade avslutningsår
Bostad som sökes
Godkännande av behandling och arkivering av personuppgifter.
Jag ger härmed mitt samtycke till att Selim Eskelins stiftelse får arkivera denna stipendieansökan inklusive alla de uppgifter som krävts för dess behandling samt spara dessa i enlighet med de regler som definierats i stiftelsens integritetspolicy.
Stiftelsens integritetspolicy finns tillgänglig på stiftelsens hemsidor www.selimeskelin.fi.
Jag accepterar ovannämnda villkor gällande behandlingen av mina personuppgifter:
OBS! Ansökningarna kan ej accepteras utan sökandes accept att låta stiftelsen spara och behandla sökandes uppgifter.
Försäkran
Skriv siffran 5 med bokstäver: