Ansökning

Styrelsen för Selim Eskelinin stiftelse har beslutat, att under år 2022 dela ut i stipendier till studerande vid Sibelius-Akademin sammanlagt 110 000 euro. Stipendier beviljas i första hand till studerande i sång.

Enligt Selim Eskelins testament, skall vid utdelningen av stipendier i synnerhet beaktas barn till mindre bemedlade medlemmar av Finlands Kantor-organistförbund eller dess finsk- eller svenskspråkiga föregångare. Detta är dock inte någon avgörande grund för erhållandet av stipendier.

Sökanden bedes fylla i stiftelsens snart lanserades nya hemsidan www.selimeskelin.fi. Ansökningarna förmedlas elektronisk till behandling. Ansökningstid börjar i den 1 september 2022 och ansökninssystem stängs fredagen den 14 oktober 2022.

Ansökningen kan skrivas även genom ansökningsblankett som kan kopieras från stiftelsens hemsidor www.selimeskelin.fi. Denna blankett bör levereras till stiftelsens postadress (nedan) och de måste vara i emottagarens bruk i den 14. oktober 2022.

Selim Eskelin stiftelse
c/o Ari Mäkelä
Mechelingatan 44 A 18
00250  HELSINGFORS