Suosittelijan ohjeet

Hakemuksiin mahdollisesti liittyvät suositukset suosittelija lähettää hakuajan kuluessa sähköpostitse osoitteella

hakemukset@selimeskelin.fi

tai kirjeitse säätiön osoitteella

Selim Eskelinin säätö
c/o Ari Mäkelä
Mechelininkatu 44 A 18
00250 HELSINKI.

Mikäli suosittelija kirjoittaa useampia suosituksia Selim Eskelinin säätiön apurahojen hakijoille, pyydämme häntä itse asettamaan suosituksensa paremmuusjärjestykseen.

Suosituksia käsitellään luottamuksellisina: hakijalla ei ole oikeutta saada tietoa itseään koskevien suositusten sisällöstä. Hakijalle kuitenkin vahvistetaan pyynnöstä, että suositus on vastaanotettu.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies

Ari Mäkelä
puh. 050 544 7009
sähköposti: asiamies@selimeskelin.fi