Hakeminen

Stipendihakemukset laaditaan säätiön kotisivuilla olevaan hakemuspohjaan (apurahahakemus) ja ne välittyvät käsittelyyn sähköisesti.

Hakemusjärjestelmä on avoinna vain hakuajan. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemuksen voi laatia myös säätiön kotisivuilta tulostettavalle lomakepohjalle. Paperilomakkeita on saatavilla myös Akatemian tiloissa. Paperilomakkeet tulee toimittaa postitse säätiön osoitteeseen:

Selim Eskelinin säätiö
c/o Ari Mäkelä
Mechelininkatu 44 A 18
00250 Helsinki

Hakuaika alkaa vuosittain 1 päivänä syyskuuta ja se päättyy lokakuussa tarkemmin vuosittaisissa hakuohjeissa täsmennettävänä päivänä. Myös kirjeitse toimitettavien hakemusten tulee noudattaa samaa aikataulua, eli olla perillä vastaanottajalla viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuajan viimeisenä päivänä (huom. kellonaika) hakemuksen voi toimittaa myös suoraan asiamiehelle yllä mainittuun osoitteeseen.

Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa. Tämä voi tapahtua myös perättäisinä vuosina. Apurahan saajan tulee antaa apurahansa käytöstä käyttöselvitys.

Opiskelija voi saada apurahaa taitojensa kehittämiseen esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • opiskeluun laulunopettajan tai korrepetiittorin kanssa
 • mestarikursseille
 • kielten opiskeluun
 • oopperaroolien ja oratoriosolistitehtävien opiskeluun
 • yksittäisen kilpailun osallistumiskuluihin, matka- ja majoituskuluihin (osittain)
 • nuotteihin
 • tablettitietokoneen hankintaan
 • opiskelun aikaisten elinkustannusten kattamiseen

Säätiö ei myönnä apurahaa:

 • esiintymisasuihin
 • soittimien hankintaan tai korjauksiin
 • äänitteiden tekemiseen
 • konserttien tai konserttisarjojen järjestelykuluihin
 • kuoron tai orkesterin palkan tai palkkioiden maksuun

Ohjeita hakijalle

Hakemuksen liitteiden tulee olla PDF tiedostoja. Kuva- tai äänitiedostoja ei käsitellä, mutta esiintymisiin tai produktioihin voi viitata liittämällä hakemukseen linkin verkossa olevaan aineistoon

Älä liitä hakemukseen SibA:ssa suoritettujen tutkintojen todistuksia.

Älä liitä hakemukseen suosituksia. Ks. ohjeet sivulla ”Suositteijan ohjeet”. Hakijan itsensä lähettämiä suosituksia ei oteta huomioon.

Stipendilautakunta arvostaa:

 • Hyvin perusteltua, ytimekästä hakemusta, jossa faktat ovat kohdillaan ja kieli on selkeää
 • Suositukset ja opiskelumenestys ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.
 • Haetun apurahan määrä on järkevässä suhteessa perusteltuun tarpeeseen
 • Hakemuksessa on vain sellaisia liitteitä, jotka välittömästi liittyvät hakemuksen perusteluihin