Selim Eskelinin säätiö är en stiftelse som kantorn i Kotka, director musices Selim Konstantin Eskelin (1867 - 1938), genom sitt testamente har grundat. Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja studeranden vid Sibelius-Akademin.

Selim Eskelin. Porträtt målat av Georg von Svetlik år 1936.
(foto Veikko Roininen)

Stiftelsen verkställer sitt ändamål genom att utdela stipendier och att uthyra bostäder åt studerande vid Sibelius-Akademin.

Stiftelsens styrelse fastställer årligen stipendiernas sammanlagda belopp. Ansökningstiden för stipendierna utgår årligen den 15 oktober.

Stiftelsen äger i Tölö i Helsingfors fem lägenheter med sammanlagt tolv hyresrum.