SELIM ESKELININ SÄÄTIÖN STIPENDIT VUONNA 2019

Selim Eskelinin säätiö julistaa haettavaksi stipendit vuonna 2019 ensisijaisesti laulua opiskelevien Sibelius-Akatemian oppilaiden haettavaksi.

Stipendeihin on osoitettu 110.000 euroa. Jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruudet määrää stipendilautakunta.

Stipendejä jaettaessa otetaan huomioon varsinkin ne opiskelijat, jotka ovat Suomen Kanttori-urkuriliitto ry:n (Suomen Kanttori-urkuriyhdistyksen) tai Finlands Svenska Kantor- och Or­ganistförening r.f. -nimisen yhdistyksen (Kyrkomusikerföreningen r.f.) vähävaraisten jäsenten lapsia. Tämä ei kuitenkaan ole edellytyksenä stipendin saamiselle.

Stipendihakemukset on osoitettava Selim Eskelinin säätiön hallitukselle ja toimitettava seu­raavaan osoitteeseen:

Selim Eskelinin säätiö                          tai                  hakemukset@selimeskelin.fi
c/o Ari Mäkelä
Mechelininkatu 44 A 18
00250 Helsinki

 

Hakemusten tulee olla perillä aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 2019 ja viimeistään maanantaina lokakuun 14 päivänä 2019. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lomakkeita stipendien hakemista varten on saatavissa Sibelius-Akatemian palvelupisteistä ja niitä voi tulostaa säätiön kotisivuilta.

Sähköpostitse toimitettavien hakemusten tulee olla PDF-tiedostoina. Sähköpostitse lähetetyistä hakemuksista toimitetaan hakijalle vastaanottokuittaus.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Ari Mäkelä, puh. 050-5447009, sähköposti: asiamies@selimeskelin.fi. Lisätietoja myös säätiön kotisivuilla www.selimeskelin.fi